Pomoc materialna

mgr Paweł Mielnik
Al. Mickiewicza 3, pok. 130
email:pawel.mielnik@uj.edu.pl
tel: 12 634-20-08
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9:00-13:00

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej znajdują się na stronie Działu Nauczania UJ
www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna