KONFERENCJA OBLICZA POSTPAMIĘCI 3

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ & Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają do udziału w
międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES
6-7 marca 2018 r. (wtorek – środa) Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 — w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

PROGRAM KONFERENCJI