Dyrekcja Instytutu

Szanowni Państwo

Informujemy iż z dniem 01.09.2020 Dyrektorem Instytutu Studiów Międzykulturowym zostaje dr hab. Franciszek Czech natomiast Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych zostaje dr Małgorzata Kołaczek.

W związku, iż dr Małgorzata Kołaczek w miesiącu wrześniu przebywać będzie na urlopie naukowym wszelkie podania do 30.09.br proszę kierować, tak jak dotychczasowo do dr hab. Franciszka Czecha. Dr hab. Franciszek Czech będzie starał się na bieżąco odpowiadać na Państwa wiadomości( do 3 dni roboczych)

Z dniem 01.10.br podania proszę kierować do dr Małgorzaty Kołaczek.