Terminy konsultacji w sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2016/2017 mogą być podawane w zakładce Aktualności na stronie Instytutu Studiów Międzykulturowych (Aktualności dydaktyczne) lub w wizytówkach pracowników na stronie USOSweb. W przeciwnym wypadku należy mailowo skontaktować się z prowadzącym w celu umówienia terminu spotkania.
 IMIĘ I NAZWISKO TERMIN DYŻURU NUMER  POKOJU  ADRES E-MAIL  NUMER TELEFONU
 Dr Magdalena Banaszkiewicz  023  banaszkiewicz.m@wp.pl  12 664-60-19
 Dr hab. Monika Banaś  142   akademickiemb@o2.pl 12 664-67-26
 Dr hab. Piotr Biliński prof. UJ 132   p_bilinski@wp.pl 12 664-67-23
 Dr Franciszek Czech  135 franciszek.czech@uj.edu.pl 12 664-67-41
 Dr Karolina Golemo  URLOP NAUKOWY  134  karolina.golemo@uj.edu.pl  12 664-67-25
 Dr Renata Hołda  133   renata_holda@poczta.onet.pl 12 664-67-24
 Dr hab. Dariusz Juruś  135  dariusz.jurus@uj.edu.pl 12 664-67-41
 Prof.dr hab. Ryszard Kantor 133 ekrysz@interia.pl 12 664-67-24
 Dr Małgorzata Kołaczek 134 malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl 12 664-67-25
 Dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. UJ  134  w_konarski@op.pl 12 664-67-25
 Dr hab. Leszek Korporowicz   023  leszek.korporowicz@poczta.onet.pl 12 664-60-19
 Dr Karolina Kosyna-Fuja  023   karolina.kosyna-fuja@uj.edu.pl 12 664-60-19
Dr Wojciech Mazur 132 womazur@poczta.onet.pl 12 664-67-23
 Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny  142   tadeusz.paleczny@uj.edu.pl 12 664-67-26
 Dr Paweł Plichta   132   pawel.plichta@uj.edu.pl 12 664-67-23
 Dr hab. Andrzej Porębski  135 amporebski@gmail.com 12 664-67-41
 Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska  023  joanna.talewicz-kwiatkowska@uj.edu.pl  12 664-60-19
 Dr Elżbieta Wiącek   133  elawiacek@gmail.com 12 664-67-24
Dr Adam Żaliński  153 adam.zalinski@gmail.com
Mgr Małgorzata Staszczak-Ciałowicz   131 ms.cialowicz@gmail.com 12 664-67-22