Dyżury pracowników w  semestrze letnim 2019/2020

Uwaga! W trakcie sesji egzaminacyjnych każdy pracownik indywidualnie ustala terminy dyżurów i ogłasza je w aktualnościach na stronie ISM albo w wizytówce w USOSweb. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do terminów konsultacji prosimy o kontakt mailowy z pracownikiem.

UWAGA! W związku z decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o „ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy” prosimy o kontaktowanie się z wykładowcami za pomocą poczty elektronicznej i udawaniu się na dyżury jedynie po wcześniejszym umówieniu spotkania!

 IMIĘ I NAZWISKO TERMINY DYŻURÓW NUMER  POKOJU  ADRES E-MAIL  NUMER TELEFONU
 dr hab. Magdalena Banaszkiewicz  148 m.banaszkiewicz@uj.edu.pl  12 664-60-19
 dr hab. Monika Banaś, prof. UJ  142 monika.banas@uj.edu.pl 12 664-67-26
 dr hab. Franciszek Czech  135 franciszek.czech@uj.edu.pl 12 664-67-41
dr Anna Duda 148 ania.duda@uj.edu.pl
 dr Karolina Golemo  131  karolina.golemo@uj.edu.pl 12 664-67-25
 dr Renata Hołda  133   renata.holda@uj.edu.pl 12 664-67-24
 dr hab. Dariusz Juruś 135  dariusz.jurus@uj.edu.pl 12 664-67-41
dr Ewa Kamińska 023 ewa.j.kaminska@uj.edu.pl 12 664-60-19
dr Jakub Kościółek 131 jakub.kosciolek@uj.edu.pl 12 664-67-24
 dr Małgorzata Kołaczek   131 malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl 12 664-67-25
dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ 133 leszek.korporowicz@uj.edu.pl 12 664-60-19
dr hab. Wojciech Mazur 132 woj.mazur@uj.edu.pl 12 664-67-23
 prof. dr hab. Tadeusz Paleczny  142   tadeusz.paleczny@uj.edu.pl 12 664-67-26
 dr Paweł Plichta   132   pawel.plichta@uj.edu.pl 12 664-67-23
 dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ  131 andrzej.porebski@uj.edu.pl 12 664-67-25
dr hab. Jarosław Rokicki 134 urrokick@cyf-kr.edu.pl
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska 147 joanna.talewicz-kwiatkowska@uj.edu.pl  12 664-60-19
dr Barbara Weżgowiec 132 b.wezgowiec@uj.edu.pl 12 664-67-23
dr Elżbieta Wiącek  133 elzbieta.wiacek@uj.edu.pl 12 664-67-24
dr Adam Żaliński  148 adam.zalinski@uj.edu.pl 12 664-60-19