PRAKTYKI STUDENCKIE

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
Dr Renata Hołda
ul. Reymonta 4, pokój 552 (z powodu pandemii do odwołania dyżury odbywają się w formie zdalnej)
e-mail: praktyki.ism@uj.edu.pl

Uwaga! Sprawy formalne dotyczące praktyk nie będą procedowane przez pełnomocnika ds. praktyk w lipcu i sierpniu.

Dzienniczek praktyk wydawany jest przez pełnomocnika ds. praktyk po zatwierdzeniu projektu praktyk.

Regulamin praktyk zawodowych

Umowa o zorganizowanie praktyk zawodowych

Projekt studenckiej praktyki zawodowej

WYKŁADY OTWARTE

Wszyscy studenci studiów  I stopnia, którzy rozpoczęli studia po 2018 roku mają obowiązek uzyskać zaliczenie z Wykładów otwartych. W celu uzyskania zaliczenia każdy student powinien uczestniczyć w 30 godzinach wydarzeń, z czego co najmniej połowa godzin musi być zrealizowana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Można wybrać także wydarzenie spoza proponowanych przez ISM/WSMiP – wówczas należy propozycję takiego wydarzenia zgłosić opiekunowi WO w ISM w celu uzyskania jego aprobaty. Za uczestnictwo w wybranych wydarzeniach przypisana jest konkretna liczba godzin:

Udział bierny w wykładzie gościnnym, seminarium albo panelu konferencji = 2h

Udział bierny w dniu konferencji (przynajmniej 3 panele) = 7h

Wygłoszenie referatu na konferencji = 3h (oprócz biernego udziału w konferencji)

Udział w warsztatach: w zależności od liczby godzin = 2h za aktywną formę + czas trwania: np. 90 minut = 2h

Uwaga! Liczy się udział merytoryczny w konferencji, nie jej organizacja. (Choć do niej też zachęcamy).

Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie Osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez pracownika naukowego – opiekuna lub organizatora danego wydarzenia (w przypadku konferencji może to być moderator danego panelu). Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie rubryki Karty: tytuł wydarzenia, organizator, data, liczba godzin. Po jego zakończeniu uzupełnia krótkie sprawozdanie (według wzoru – II część karty osiągnięć).

Pod koniec każdego roku akademickiego student/-ka zobowiązany/-a jest złożyć wypełnioną Kartę Osiągnięć wraz ze sprawozdaniem z wydarzenia opiekunowi WO (zapamiętując uprzednio liczbę zrealizowanych godzin albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci ksero/skanu/fotografii Karty). Kartę należy złożyć do końca sesji letniej. W następnym roku akademickim należy wydrukować nową Kartę.

– w związku z trybem zdalnym związanym z COVID-19, W SEMETRZE ZIMOWYM mogą Państwo zaliczyć łącznie do 10 godzin wydarzeń (e-konferencja, e-wykład, e-warsztaty – odbywające się online w czasie rzeczywistym)

– wszystkie wydarzenia należy wpisać do karty zaliczenia oraz uzupełnić krótkie sprawozdanie, z tym, że zamiast podpisu organizatora (który jest wymagany w przypadku wydarzeń stacjonarnych) proszę umieścić na karcie link do e-wydarzenia

– wypełnioną kartę zaliczenia należy umieścić na platformie KRAKUS – w sylabusie znajdą Państwo link oraz kod aktywacyjny (należy dodać siebie jako uczestnika), termin: koniec sesji letniej.

WYKŁADY OTWARTE – KARTA OSIĄGNIĘĆ

Koordyantorem wykładów otwartych jest dr Barbara Weżgowiec.