Praktyki studenckie

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
Dr Renata Hołda
ul.Gronostajowa 3 pokój 133
tel: 12 664-67-22
e-mail: renata_holda@poczta.onet.pl


DZIENNICZEK PRAKTYK WYDAWANY JEST PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DS.PRAKTYK PO ZATWIERDZENIU PROJEKTU PRAKTYK.
Regulamin praktyk zawodowych

Umowa o zorganizowanie praktyk zawodowych

Projekt studenckiej praktyki zawodowej