Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (przekierowanie na stronę Działu Obsługi Studiów UJ)

Wydziałowe dokumenty dotyczące toku studiów (m.in. warunki zgody na indywidualny plan studiów,  zasady przepisywania ocen, etc.)