REKRUTACJA NA STUDIA W JAPONII

Miejsce: Tōkyō Gakugei University w Tokio

Czas trwania pobytu: 1 lub 2 semestry (od końca września 2021 do początku marca 2022 lub od końca września 2021 do początku września 2022). Wyjazd dla 2 do 4 osób w zależności od czasu trwania pobytu.

Program studiów: w celu zaliczenia semestru zajęć obowiązkowe jest zrealizowanie przynajmniej 4 kursów języka japońskiego oferowanych dla wybranego poziomu nauczania, co najmniej 3 kursów monograficznych oraz realizacja przedstawionego planu badawczego (który może stanowić element pracy dyplomowej). Istnieje możliwość wyboru dowolnych wykładów i ćwiczeń.

Tōkyō Gakugei University oferuje:

 1. Pokrycie kosztów opłat za studia ok. 20.000 zł za semestr.
 2. Zapewniony pokój jednoosobowy w akademiku w atrakcyjnej cenie.
 3. Możliwość wyboru nieograniczonej liczby zajęć.

Koszty własne:

 1. bilet lotniczy
 2. ubezpieczenie zdrowotne opłacone w Polsce
 3. Koszty pobytu szacowane na ok. 75. 000 yenów miesięcznie (ok. 2700 zł). Zakwalifikowanie się na wyjazd nie jest jednoznaczne z uzyskaniem stypendium pokrywającego koszty pobytu. Więcej informacji na ten temat zostanie przedstawionych na spotkaniu informacyjnym

Warunki aplikacji:

 1. Ukończone co najmniej 2 semestry studiów w dniu wyjazdu.
 2. Średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów co najmniej 4,0 (w przypadku studentów 1 roku brana pod uwagę jest średnia z ostatniego semestru).
 3. Brak ocen niedostatecznych w dotychczasowym toku studiów.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 5. Rozpoczęta nauka języka japońskiego.
 6. Studia na Wydziale Studiów Międzykulturowych i Politycznych

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 marca 2021 roku do dr Ewy Kamińskiej na adres ewa.j.kamińska@uj.edu.pl następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny z informacją na temat dotychczasowymi zainteresowaniami Japonią (np. kursy uniwersyteckie).
 2. Życiorys uwzględniający aktywność naukową, studencką i społeczną
 3. Plan badań na temat kultury lub społeczeństwa Japonii w języku angielskim do zrealizowania podczas wyjazdu (może być powiązany z planowaną pracą dyplomową).
 4. Wykaz przedmiotów i ocen z przebiegu studiów samodzielnie wydrukowanych z USOS-u.
 5. List polecający w języku angielskim od pracownika naukowego

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 10 a 12 marca na platformie Teams.

Kryteria: dokumenty – 50% punktów, rozmowa kwalifikacyjna – 50% punktów.

Do rozmowy zakwalifikowane zostanie maksymalnie 8 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

Spotkanie informacyjne: 22 luty w poniedziałek o godzinie 9.00 na MS Teams w zespole Studia w Japonii: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a01a0962f2d5b410d90531c23435f1a44%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=373f775d-f7f3-44d5-9700-51efb115e58b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb