Uchwała Senatu nr 75/VI/2015 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w UJ

Zasady przenoszenia osiągnięć studenta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Podania w sprawie umorzenia opłat za usługi edukacyjne.

Obowiązujące terminy składania podań o umorzenie: ( Uchwała Senatu nr.42/VI/2011 )

– do 20 września w semestrze zimowym

– do 31 stycznia w semestrze letnim

PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ NA SPECJALNYM FORMULARZU – Formularz

Wniosek o udostępnienie pracodawcy danych absolwenta