Dyrektor Instytutu:

FCzechdr hab. Franciszek Czech (franciszek.czech@uj.edu.pl) – absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat z socjologii. Interesuje się współczesnymi globalnymi procesami społeczno-kulturowymi, kulturą polityczną (przede wszystkim w kontekście teorii spiskowych), Azją Południowo-Wschodnią (zwłaszcza Filipinami) i kwestiami metodologicznymi. Opublikował dwie monografie: Koszmarne scenariusze. Społeczne konstruowanie lęku w debacie o globalizacji (Kraków 2010) oraz Spiskowe narracje i metanarracje (Kraków 2015). Prowadzi między innymi zajęcia ze Społeczno-kulturowych aspektów globalizacji, Relacji międzykulturowych Azji oraz przedmioty metodologiczne.

 

 

Zastępca dyrektora ds.spraw dydaktycznych:

dr Małgorzata Kołaczek (malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl) absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z zakresu nauk o polityce w roku 2011. Zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie. Autorka książki Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry (WUJ, Kraków 2014). Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Wygłaszała wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jak również dla międzynarodowych grup w Polsce. Stypendystka prestiżowego programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA – temat wizyty Minority Outreach Program (2011). Wśród prowadzonych przez nią zajęć można wymienić: Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych, Etniczna mobilizacja mniejszości, Polityka integracyjna, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Stypendystka Skalny Teaching Grant na Uniwersytecie w Rochester, USA w 2017 roku. Wiceprezeska Fundacji Dialog-Pheniben.

 

 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich:

dr Renata Hołda (praktyki.ism@uj.edu.pl) absolwentka etnologii, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: etnologia uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich badaniach z perspektywy antropologicznej opisuje różne przejawy kultury współczesnej oraz kwestie wiążące się z historią, pamięcią i polityką. Za najważniejszą jej pracę można uznać „Dobry władca”: studium antropologiczne o Franciszku Józefie I  (Katowice 2008). Prowadzi wykłady z Wprowadzenia do Antropologii i Antropologii kultury popularnej oraz z Wprowadzenia do komunikacji społecznej.

 

 

Koordynator programu Erasmus:

Elżbieta_Wiącekdr  Elżbieta Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl) ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła dysertacje doktorską z zakresu nauk o sztukach pięknych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół semiologii komunikatów audiowizualnych, antropologii filmu i estetyki postmodernistycznej. Opublikowała między innymi książkę Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (Kraków 2004). Prowadzi zajęcia z Dziejów sztuki, semiotyki kultury i Postmodernizmu.

 

 

Opiekun Koła Naukowego Kulturoznawców UJ:

dr Jakub Kościółek (jakub.kosciolek@uj.edu.pl) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego, studiów bliskowschodnich oraz ukrainoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych artykułów naukowych, monografii „Konflikt w Darfurze” (2010), współredaktor pracy: „Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłóść” (wraz z: K. Jarecką-Stępień, 2012), redaktor raportu: „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku” (2015). Prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washinton University w Waszyngtonie (2013/2014). Prowadzi m. in. zajęcia ze: Współczesnych stosunków etnicznych, Międzykulturowości w Afryce, Kryminalnych aspektów relacji międzykulturowych, Współczesnych konfliktów etnicznych w Afryce i Azji. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu, w wolnym czasie nadrabia zaległości czytelnicze i filmowe oraz pochłania kolejne seriale z międzykulturowym konfliktem w tle. Obecnie przygotowuje publikację na temat polityki USA wobec ludobójstwa w Afryce oraz prowadzi badania nad seksualnością w kulturach afrykańskich.

Profil Koła Naukowego Kulturoznawców na portalu Facebook