Dyrektor Instytutu:

dr hab. Monika Banaś

email: monika.banas@uj.edu.pl (sprawy administracyjne) lub akademickiemb@o2.pl (sprawy studenckie)

Monika BanaśDr hab. Monika Banaś – ukończyła zarządzanie i filologię szwedzką  na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2002 roku uzyskała doktorat z zakresu  nauk o zarządzaniu, a w roku 2012 habilitację z nauk politycznych. Specjalizuje się w problematyce nordyckiego kręgu kulturowego. Ponadto interesuje się problematyką związków kultury i polityki oraz kultury i gospodarki. Jej ostatnio opublikowaną pracą jest Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów (Kraków 2010). Prowadzi zajęcia: Teoria kultury, Zarządzanie instytucjami kultury oraz Nordycki krąg kulturowy. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych.

 

 

Zastępca dyrektora ds.spraw dydaktycznych:

dr Franciszek Czech

email: franciszek.czech@uj.edu.pl

FCzechDr Franciszek Czech – absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat z socjologii. Interesuje się współczesnymi globalnymi procesami społeczno-kulturowymi, kulturą polityczną i kwestiami metodologicznymi. Opublikował monografię Koszmarne scenariusze. Społeczne konstruowanie lęku w debacie o globalizacji (Kraków 2010). Prowadzi zajęcia ze Społeczno-kulturowych aspektów globalizacji oraz przedmioty metodologiczne. Obecnie odpowiada w Instytucie za sprawy dydaktyczne.

 

 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich:

dr Renata Hołda

email: renata.holda@poczta.onet.pl

Dr Renata Hołda – absolwentka etnologii, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: etnologia uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich badaniach z perspektywy antropologicznej opisuje różne przejawy kultury współczesnej oraz kwestie wiążące się z historią, pamięcią i polityką. Za najważniejszą jej pracę można uznać „Dobry władca”: studium antropologiczne o Franciszku Józefie I  (Katowice 2008). Prowadzi wykłady z Wprowadzenia do Antropologii i Antropologii kultury popularnej oraz z Wprowadzenia do komunikacji społecznej.

 

 

Koordynator programu Erasmus:

dr Elżbieta Wiącek

email: elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

Elżbieta_WiącekDr Elżbieta Wiącek – ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła dysertacje doktorską z zakresu nauk o sztukach pięknych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół semiologii komunikatów audiowizualnych, antropologii filmu i estetyki postmodernistycznej. Opublikowała między innymi książkę Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (Kraków 2004). Prowadzi zajęcia z Dziejów sztuki, semiotyki kultury i Postmodernizmu.

 

 

Opiekun Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego i Relacji Międzykulturowych:

dr Magdalena Banaszkiewicz

email: banaszkiewicz.m@wp.pl

mbfotoDr Magdalena Banaszkiewicz – absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i rosjoznawstwa. W 2010 roku obroniła dysertację doktorską z zakresu etnologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak podróże, turystyka i komunikacja międzykulturowa, a także problematyka Rosji i krajów byłego Związku Radzieckiego. Opublikowała Dialog międzynarodowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski (Kraków 2012) Prowadzi m.in. zajęcia z Historii i teorii badań kulturoznawczych, Geografii regionów, Antropologii podróży. Jest opiekunką Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego.