Wzory podań

Wzory pism znaleźć można na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism.

Do odwołania wszystkie podania rozpatrywane są w trybie zdalnym. Własnoręcznie podpisany skan podania należy przesyłać do z-czyni Dyrektora ISM ds. dydaktycznych  dr Małgorzaty Kołaczek na adres malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl nawet jeżeli głównym adresatem jest dziekan.

Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku, przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz  do z-czyni Dyrektora ISM ds. dydaktycznych  dr Małgorzaty Kołaczek, która opiniuje podania. Pozostałe podania (w tym o zwykłe powtarzanie roku i wpis warunkowy) należy kierować wyłącznie do z-czyni Dyrektora ISM ds. dydaktycznych. Proszę odpowiednio edytować podanie i jeżeli nie jest kierowane do dziekana to należy usunąć zbędną informację o adresacie z podania.

Inny tryb od powyższego dotyczy jedynie podań o umorzenie opłat i rozłożenie ich na raty. Podpisane skany podań przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/oplaty powinny być zaadresowane do Dziekana WSMiP dr hab. Pawła Laidlera, prof. UJ, ale przesyłane na adres dyrektora ISM dr hab. Franciszka Czecha (franciszek.czech@uj.edu.pl) do zaopiniowania.

UWAGA! Podania dotyczące warunkowego wpisu albo powtarzanie roku w związku z COVID-19 (w oparciu o 43 artykuł Regulaminu studiów), zgodnie z przyjętą przez władze Wydziału linią interpretacyjną, dotyczą sytuacji, kiedy zajęcia zdalne nie zostały w ogóle przeprowadzone i dlatego nie było możliwości zaliczenia kursu. W związku z tym, że w ISM takich sytuacji nie było, proszę nie korzystać z tego wzoru podania i przygotować zwykłe podanie o powtarzanie roku albo wpis warunkowy (wzór tego podania znajduje się niżej).