Wzory podań

Wzory pism znaleźć można na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism.

Do końca września 2020 wszystkie podania należy kierować do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha.

Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz  do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha.

Do odwołania wszystkie podania rozpatrywane są w trybie zdalnym. Własnoręcznie podpisany skan podania należy przesyłać na adres franciszek.czech@uj.edu.pl.