Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kierownik projektu
Dr Magdalena Banaszkiewicz
m.banaszkiewicz@uj.edu.pl

Profesor w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Akademii Krakowskiej w międzynarodowym programie „International Tourism”, profesor wizytujący na uniwersytetach w Niemczech, Bułgarii, Anglii i USA. Jej głównym obszarem zainteresowań jest antropologia podróży i turystyki. Specjalizuje się w zagadnieniach turystyki kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka m.in. monografii Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa (2018) oraz Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski (2012), kilkudziesięciu artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz kilku przewodników turystycznych, współredaktorka (z Sabiną Owsianowską) Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds (Lexington 2018). Do niedawna pracowała także jako pilot wycieczek i przewodnik miejski po Krakowie.


Enolog, sommelier
Mgr Wojciech Giebuta
w.giebuta@wine-service.pl

Przewodnik miejski po Krakowie, pilot wycieczek, sommelier oraz dziennikarz winiarski z tytułem International Higher Certificate in Wines and Spirits WSET. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz jego dotychczasowe życie zawodowe związane jest z enologią i szeroko pojętym światem wina, którym zajmuje się od prawie 20 lat. Szkolenia z enologii prowadził dla Collegium Medicum UJ, Politechniki Śląskiej, Collegium Civitas, Krakowskiej Szkoły Restauratorów i Klub Domu Wina, z którym na stałe współpracuje.
Od dziesięciu lat związany z firmą Wine-Service, pierwszym w Polsce biurem podróży specjalizującym się w turystyce winiarskiej. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora operacyjnego. Jako przewodnik prowadzi wyjazdy enoturystyczne do najważniejszych regionów winiarskich świata. Organizuje także kursy i autorskie wyjazdy dla miłośników sztuki i muzyki klasycznej.


Krajoznawca, podróżnik
Dr hab. Zygmunt Kruczek
zygmunt.kruczek@gmail.com

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Nauk o Środowisku na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Koordynator projektu unijnego „Turystyka Wspólna Sprawa” w Małopolsce, organizator szkoleń dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży oraz dla branży turystycznej z zakresu tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor i redaktor monografii Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań oraz wielu podręczników, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Folia Turistica”, założyciel i właściciel Wydawnictwa „Proksenia” specjalizującego się w problematyce turystycznej, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek, krajoznawca podróżnik – odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek.


Animator kultury
Mgr Agnieszka Matusiak
rupicapra@poczta.fm

Pedagog, kierownik Klubu Kultury „Wena” filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, wieloletni pracownik Zakładu Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, redaktor czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, pilot i przewodnik górski. Pisze rozprawę doktorską z zakresu edukacji międzykulturowej. Współpracuje z wieloma biurami podróży z całej Polski, odwiedziła blisko 50 krajów świata, w tym kilkukrotnie Chiny. Zdobyła najwyższe szczyty Bliskiego Wschodu oraz bardzo nietypowe szczyty górskie takie jak Pico Turquino na Kubie, rozpoczęła przygodę ze zdobywaniem szczytów Korony Ziemi. Z zamiłowania fotograf, autorka licznych wystaw m.in. o tematyce górskiej.


Edukator MCEAH
Mgr Tomasz Michaldo
tomasz.michaldo@auschwitz.org

Absolwent historii, specjalność judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ. Z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu związany od 2011 roku, od 2013 w Metodyce Oprowadzania. Odpowiedzialny za współpracę z przewodnikami, szkolenie i nabory kandydatów na przewodników oraz podnoszenie kwalifikacji przewodników współpracujących z Muzeum


Teoretyk i metodyk interpretacji dziedzictwa
Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW w Gnieźnie
armin@kultour.pl

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu (UJ), dr filozofii, dr teologii, dr nauk o kulturze. Profesor zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych GSW w Gnieźnie. Wykładowca turystyki kulturowej, autor jej pierwszej polskiej książkowej monografii (2008), pierwszej naukowej monografii szlaków kulturowych oraz czterech innych książek i ponad 70 innych publikacji naukowych w tym zakresie. Redaktor naukowy pierwszej w Polsce turystyczno-kulturowej monografii miasta (Poznań, 2011). Twórca i redaktor naczelny czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”. Konsultant europejskich projektów turystyki militarnej. Współwłaściciel biura KulTour.pl, pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, organizator wypraw kulturowych. Wykładowca szkoleń przewodników i pilotów wycieczek.


Przewodnik górski i ratownik GOPR
Dr Ryszard Nowak
r.nowak@promed.gorlice

Właściciel Biura Podróży Promed w Gorlicach, przewodnik tatrzański I klasy, przewodnik beskidzki I klasy oraz instruktor przewodnictwa górskiego, a także pilot wycieczek. Jest również ratownikiem Grupy Krynickiej GOPR, przez wiele lat pełnił obowiązki kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR w Gorlicach oraz członka Rady Grupy Krynickiej, a przez jedną kadencję członka Rady Naczelnej GOPR.
Od wielu lat specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki górskiej i narciarstwa. Jest autorem pierwszej kompleksowej analizy wypadków śmiertelnych, które zdarzyły się w Tatrach Polskich w latach 1850-1986. Swoją wiedzę i praktykę wykorzystuje prowadząc działalność szkoleniową jako wykładowca na kursach dla kandydatów na pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży oraz w działalności społecznej jako członek Zarządu Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Krakowie Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w szkołach wyższych, na kierunku „Turystyka i Rekreacja”.


Koordynator merytoryczny projektu
Dr Paweł Plichta
pawel.plichta@uj.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół Biblii jako wieloaspektowego tekstu kulturotwórczego i jego recepcji w kulturach, zagadnień historii kultury z uwzględnieniem dziejów religii, relacji międzyreligijnych i szlaków kulturowych. Jest autorem m.in. monografii Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach (Kraków 2014). Docenia: Camino Francés (2014), Camino del Norte (2016), Camino Finisterre-Muxía (2016).


Przewodnik miejski
Mgr Agnieszka Podyma
apodyma@poczta.fm

Z wykształcenia historyk i historyk sztuki, od 20 lat pracuje jako nauczyciel i przewodnik. Od 2003 roku wykładowca historii sztuki na kursach przewodników miejskich po Krakowie i pilotów wycieczek organizowanych przez Biuro Turystyczne Gaudeamus. Współpracuje także z seniorami w ramach Uniwersytetu Niegasnącej Młodości działającym przy Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. W 2010 roku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce, w 2015 roku zajęła III miejsce w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii Przewodnik Turystyczny. Szczególną pasją darzy historię XIX wieku, kulturę i sztukę Żydów Polskich oraz dziedzictwo kulturowe Włoch.


Trenerka WFTGA
Monika Prylińska
monikaprylinska@gmail.com

Współwłaścicielka firmy turystycznej Krakow Urban Adventures, doktor geografii, wykładowca akademicki, trenerka WFTGA, przewodniczka miejska po Krakowie i Łodzi, przewodniczka terenowa, przewodniczka beskidzka i pilotka wycieczek. Zawodowo i prywatnie od zawsze związana z turystyką i odkrywaniem świata zarówno w skali makro jak i mikro. Pasjonatka nieoczekiwanych zwrotów akcji, niecodziennych krajobrazów i ludzi wiedzących dokąd i po co idą…


Kurator sztuki
Dr Monika Rydiger
m.rydiger@mck.krakow.pl

Historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor historii sztuki. Od 1987 do 1999 asystent na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Obecnie kurator w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury. Autorka, współautorka m.in. takich wystaw jak: Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy (2011), Pamięć. Rejestry i terytoria (2013), Makom. Dani Karavan. Esencja Miejsca (2015), Logika Lokalności. Norweski i polski współczesny design (2016). Członek polskiej sekcji AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia krytyków Sztuki) wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział Kraków. Autorka tekstów poświęconych sztuce nowoczesnej i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i architektury.


Instruktor questingu
Dr Witold Warcholik
Witek.maciej@gmail.com

Doktor nauk o Ziemi, inżynier geodezji, wykładowca w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor publikacji z zakresu turystyki, geomorfologii, kartografii i GIS. Przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, instruktor questingu i turystyki rowerowej, jako GeoAsysta Witold Warcholik (www.geoasysta.pl) organizujący m.in. szkolenia, warsztaty terenowe, gry miejskie, marsze i biegi na orientację, spływy kajakowe i rajdy rowerowe. W czasie wolnym miłośnik Krakowa, entuzjasta turystyki kwalifikowanej i fotografii.


Semiotyczka
Dr Elżbieta Wiącek
ela.wiacek@gmail.com

Kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha (2001) oraz Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (2004). Prowadzi badania naukowe oraz wykłady z zakresu: historii sztuki, historii filmu, semiotyki kultury, antropologii obrazu, etnografii wizualnej, komunikacji międzykulturowej w przestrzeni sztuki oraz postmodernizmu. W 2011 r. otrzymała nagrodę w kategorii „Mistrz” przyznanej w ramach IV edycji Nagrody Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI – za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Finalizacją nagrodzonego wówczas projektu jest tomu esejów naukowych pt. Semiotyczna mapa Małopolski (2015), wydany pod jej redakcją.


Psycholog
Dr Adam Żaliński
adam.zalinski@gmail.com

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów psychologicznych (KUL) i kulturoznawczych (UJ). W ramach różnych stypendiów odbywał studia w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze oraz Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Doświadczenie zdobywał jako wykonawca w projektach naukowych oraz praktycznych w ramach grantów MSZ, NCN i EFS. Jego obecne zainteresowania naukowe to m.in. szeroko rozumiana psychologia społeczna oraz ilościowe badania kultury.